از غذای سالم، خواب خوب و تحرک تا خواندن کتاب و شمعی روشن!

هفت راهکاره ساده که استرس شما را کم می‌کند

357
0 1
کنترل استرس نیاز به آگاهی و تمرین دارد. با انجام کارهای ساده‌ای مثل رعایت رژیم غذایی، گشتن در طبیعت، خواندن کتاب و روشن کردن شمع می‌توان استرس را کاهش داد و بیشتر از لحظات زندگی لذت برد. در این ویدئو هفت راهکار ساده برای کاهش استرس به‌اشتراک گذاشته شده‌است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار