جویدن بهتر، حفظ زیبایی، سلامت دندان‌های دائمی

چند دلیل مهم برای اهمیت درمان دندان شیری!

357
0 1
برخی از والدین تصور می‌کنند، خراب شدند دندان شیری مهم نیست و نیازی به درمان آنها نیست. اما خانم دکتر نرگس عشایری متخصص دندان پزشکی کودکان، در این ویدئو توضیح می‌دهند که چرا درست کردن دندان شیری کودکان مهم است. این دلایل شامل، در زیبایی کودکان بسیار تاثیرگذار است، همچنین حفظ فضای هر دندان شیری به درست رشد کردن دندان‌های دائمی کمک می‌کند و کمک به جویدن مهم‌ترین مسئله است. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار