اقدامات اولیه در رویارویی با فرد مسموم

چه علامتی می‌گوید فرد مسموم نیاز به اورژانس دارد

509
1 0
آیا می‌دانید در مواجهه با فرد مسموم اولین اقدامی که باید انجام بدهید، چیست؟ در چه صورتی فرد مسموم باید به اورژانس منتقل شود یا با 115 تماس بگیرید؟ خانم دکتر نوا سلیمانی متخصص طب اورژانس و فلوشیپ مسمومیت و سم‌شناسی بالینی در این ویدئو اقدامات اولیه مواجهه با فرد مسموم را بیان کردند. تماشای این ویدئو به شما کمک می‌کند بدانید نخست باید ایمنی خود و محیط را بررسی کرده، سپس اقدامات پزشکی لازم را انجام دهید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار