آلرژی به شیر خطرناک‌ است اما عدم تحمل لاکتوز نه

آلرژی به شیر و عدم تحمل لاکتوز دو مشکل متفاوتند

465
0 1
هرچند نقطه اشتراک آلرژی به شیر و عدم تحمل لاکتوز مصرف لبنیات است، اما آلرژی به شیر و عدم تحمل لاکتوز، دو مشکل کاملا متفاوتند و زندگی افراد مبتلا را به نحو متفاوتی تحت تاثیر قرار می‌دهند. این ویدئو درباره تفاوت این دو مشکل می‌گوید اینکه چرا مهم است از همدیگر تفکیک شوند و افراد مبتلا حتما برچسب روی مواد غذایی را بخوانند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار