کاهش کلسترول، کاهش فشار خون و بهبود خلق؛ کارکرد پروبیوتیک‌ها

کدام یک از پروبیوتیک‌ها بیشتر به کار ما می‌آید؟

586
0 2

هر کدام از پروبیوتیک‌ها می‌توانند کارکرد خاص خودشان را داشته باشند. برخی از محصولات پروبیوتیکی باعث کاهش کلسترول خون می‌شود، برخی دیگر سبب بهبود خلق می‌شوند و بعضی دیگر باعث کاهش فشار خون می‌شوند برای اینکه بتوانیم کارکرد آنها را از یکدیگر تشخیص دهیم توصیه‌های خانم دکتر شیما تشرعی خانم دکتر شیما تشرعی، داروساز و دستیار تخصصی رشته نوتراسیوتیکس علوم پزشکی تهران می‌تواند کمک کننده باشد.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار