از کاردیولوژیست تا اکوکاردیوگرافی و الکتروفیزیولوژی قلب

متخصصان درمان بیماری‌های قلبی را بشناسید

608
0 0
برای تشخیص و درمان مشکلات قلبی تخصص‌های متنوعی وجود دارد و گاهی این تخصص‌ها باهم همکاری می‌کنند، مانند کاردیولوژیست، اکوکاردیوگرافی، الکتروفیزیولوژی بالینی قلب، متخصص ساختار قلب، متخصص نارسایی قلب و... این ویدئو شرح مختصری از تخصص‌های مختلف در این زمینه است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار