آپیکو دندان و برداشتن عفونت و آبسه

جراحی ریشه دندان یا اپیکواکتومی چرا انجام می‌شود؟

621
0 0
درمان ریشه اغلب مادام‌العمر است، اما گاهی درمان رایج ریشه به‌تنهایی کافی نیست و اندودنتیست‌ یا همان متخصص ریشه برای نجات دندان، جراحی را توصیه می‌کند. از جمله جراحی آپیکو دندان یا همان اپیکواکتومی که عفونت یا آبسه را با برداشتن نوک ریشه دندان، یعنی جایی که باکتری‌ها در کانال‌های کوچک پنهان می‌شوند، درمان می‌کنند. این ویدئو اطلاعاتی مفیدی را در این زمینه به شما می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار