تغذیه مناسب در دوران ورزش

تعیین رژیم غذایی برای ورزشکاران به چه عواملی بستگی دارد؟

694
0 1
تغذیه در دوران ورزش بسیار مهم است تا ورزشکار نتیجه خوبی از فعالیت خود بگیرد. در این ویدئو دکتر هانیه نوبری مقدم، پزشک داروساز دستیاز تخصصی رشته نوتراسیوتیکس علوم پزشکی تهران از پایه توضیح می‌دهد که رژیم غذایی هر ورزشکار وابسته است به میزان و سطح و تعداد دفعات فعالیت، سطح دریافت ریز مغذی‌ها و درشت‌مغذی‌ها، مقدار آب بدن یا هیدراته بودن، حتی محیطی که ورزش می‌کنند و میزان اضطرابی که دارند. همچنین تغذیه باید به ترمیم بافت‌ها و جریان‌رسانی مناسب خون به بدن کمک کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار