احساس سیری و گرسنگی

از کجا می‌فهمیم که سیر شده‌ایم؟

317
0 0
هنگامی که غذا به معده شما می‌رسد به‌تدریج فضایی را پر می‌کند که باعث ایجاد کشش در دیواره عضلانی معده می‌شود. اعصاب که به دیواره معده پیچیده شده‌اند، کشش را حس می‌کنند و با عصب واگ تا ساقه مغز و هیپوتالاموس که قسمت‌های اصلی مغز برای کنترل مصرف غذا هستند، ارتباط برقرار می‌کنند. اما این تنها یک ورودی است که مغز شما از آن استفاده می‌کند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به دیدن این ویدئو دعوت می‌شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار