ژنتیک و حساسیت به فرآورده‌های گندم

درباره سلیاک و حساسیت به گلوتن بدانید!

491
0 0

سلیاک بیماری است که عامل اصلی آن ژن‌ها هستند یعنی اگر فردی دارای ژن «HLADQ2» یا «HLADQ8» باشد، سیستم ایمنی بدن از نظر ژنتیکی به پروتئینی به‌نام گلوتن حساس می‌شود. گلوتن معمولاً در گندم، جو و... وجود دارد و اگر فرد از آن‌ها مصرف کند، سیستم ایمنیِ حساس به خودش حمله می‌کند و این امر موجب التهاب، درد شکم باعث سوءجذب موادمغذی که موجب کمبود آهن، کاهش وزن، کوتاهی قد و غیره می‌شود. با این ویدئو همراه شوید تا با بیماری سلیاک بیشتر آشنا شوید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار