دلایلی که باعث بوی بد دهان می‌شود

دلایلی که باعث بوی بد دهان می‌شود

532
0 0
منشأ بوی بد دهان احتمال دارد از 4 ناحیه بینی، دهان، گلو و ریه‌ها باشد. این ویدئو به شما می‌گوید، چگونه و به چه دلیل این نواحی در دهان باعث تولید بوی بد می‌شوند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار