نوع چربی مهم‌تر از مقدار آن است

آشنایی با انواع چربی‌های مفید و مضر

232
0 1
چربی‌ها از مولکول‌هایی به نام تری‌گلیسیرید تشکیل شده‌اند و همه آن‌ها شبیه هم نیستند، برخی از اسیدهای چرب تنها پیوندهای منفرد و برخی دیگر دارای پیوندهای تک و دوگانه دارند. اسیدهای چرب با پیوندهای منفرد اشباع نامیده می‌شوند و آن‌هایی که دارای یک یا چند پیوند دو گانه هستند غیراشباع نامیده می‌شوند پس در واقع مقدار چربی‌ مصرف شده مهم نیست، چیزی که حائز اهمیت است نوع آن است. این ویدئو شما را با انواع چربی‌های مفید و مضر آشنا می‌کند و پرده از راز چربی‌ها برمی‌دارد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار